ინტერიუმის კარები

200x60 , 200x70 , 200x80 , 200x90